Brūču Klīnika

Rekrutēšanas piedāvājums

  • Brūču Klīnika
  • 09.08.2010

Rekrutēšanas mērķis
Palielināt jauno doktoru interesi par rekonstruktīvo ķirurģiju, dot iespēju spējīgiem jaunajiem ārstiem apgūt rekonstruktīvās ķirurģijas tehnikas, mācīties, strādājot klīnisko, eksperimentālo un zinātnisko darbu iespējamai vēlākai piesaistīšanai pastāvīgam darbam rekonstruktīvās ķirurģijas nozarē Latvijā.
Apmācība un nodarbināšana tiek veikta Brūču klīnikas darbības profila programmā: nedzīstošu brūču, osteomielīta, izgulējumu un pseidartrožu ārstēšana, plastiskās un rekonstruktīvās un mikroķirurģiskās tehnikas, komplicētu nedzīstošu brūču pacientu ārstēšana.
Apmācības procesa laikā Brūču klīnika maksā doktoram ikmēneša naudas summu (stipendiju,) kas konkrētajā ekonomiskajā situācijā (2010. gada septembrī) varētu būt pietiekama saprātīgu iztikas izdevumu segšanai. Tādejādi doktoram ir iespēja nodarboties ar programmas apgūšanu.
Programmas saturs ir rekonstruktīvas ķirurģijas teorija, klīniskā prakse un eksperimentālas un treniņu nodarbības vivārijā un morgā.
Programmai ir pieci līmeņi,  kas atšķiras pēc sarežģītības, darba apjoma, atbildības, apmācības ilguma, saistībām pret sponsoru un ikmēneša stipendijas apjoma.


Iesācēju līmenis
Mērķauditorija: medicīnas studenti.
Saturs: pamata ķirurģiskās prasmes rekonstruktīvajā ķirurģijā.
Stipendijas apjoms Ls 100 mēnesī.
Saistības pret sponsoru – minimālas. Sponsors var pārtraukt Doktora apmācības finansēšanu, ja Doktors strādā nepārliecinoši.


Bāzes līmenis
Mērķauditorija: jaunākie rezidenti.
Saturs: pamata rekonstruktīvās ķirurģijas un mikroķirurģijas tehnikas, vienkāršu pacientu kurēšana klīnikā, asistēšana un elementāru ķirurģisku operāciju veikšana, zinātniskās aktivitātes literatūras apskatu un klīnisku gadījumu noformēšanas iekšējām konferencēm līmenī.
Stipendijas apjoms Ls 300 mēnesī.
Saistības pret sponsoru – vieglas. Sponsors var pārtraukt finansēšanu, ja konstatē programmas vāju izpildi no doktora puses.


Vidējais līmenis
Mērķauditorija: rezidenti
Saturs: biežāk lietojamās rekonstruktīvās ķirurģijas tehnikas, pacientu kurēšana, patstāvīga operāciju veikšana, zinātnes aktivitātes publicējamu Case Report līmenī. Stipendijas apjoms 400Ls mēnesī. Saistības pret sponsoru tiek aprunātas līgumā, kas nosaka doktora un sponsora savstarpējus pienākumus un atbildību.


Advancēts līmenis
Mērķauditorija: personas, kas apmācītas iepriekšējos līmeņos un ārsti kas vēlas papildināt savas prasmes.
Saturs: advancētas rekonstruktīvās ķirurģijas tehnikas, patstāvīga operēšana, klīnikā pielietojamās prasmes mikroķirurģijā, problēmpacientu ārstēšana, zinātniskais darbs retrospektīvu pētījumu līmenī.
Stipendijas apjoms Ls 500 mēnesī.
Saistības pret sponsoru tiek aprunātas līgumā, kas nosaka doktora un sponsora savstarpējos pienākumus un atbildību, kā arī konkurences  ierobežojumus.


Eksperta līmenis
Mērķauditorija: sertificēti ārsti un vecākie rezidenti, kas jau nodarbojušies ar rekonstruktīvo ķirurģiju, līdzīgu specialitāšu ārsti
Saturs: iespējas mērķtiecīgi attīstīt ķirurģisko tehniku, apgūt un izstrādāt jaunas metodes, darba laukus, veikt prospektīvus pētījumus.
Stipendijas apjoms: pēc vienošanās.
Saistības pret sponsoru tiek aprunātas līgumā, kas nosaka doktora un sponsora savstarpējos pienākumus un atbildību, kā arī konkurences  ierobežojumus.
Doktori, kas sasnieguši advancēto līmeni, var pretendēt uz  1-3 mēnešu ilgu, programmas apmaksātu apmācību Mayo klīnikā.
Papildus apmācības programmai leģionārs pēc vienošanās strādā klīnisko darbu SIA Brūču klīnika.


Rekrutēšanas komisija izskatīs uz e- pastu dzeriks@gmail.com nosūtītus pieteikumus un veiks pretendentu atlasi.
Komunikācija ar sponsoru: tikai caur e-pastu. Cita veida komunikācija atlases fāzē netiek veikta.
 
Veiksmi darbā, Olafs Libermanis
 

© 2010-2017 SIA Brūču klīnika Grebenščikova iela 1, Rīga, LV-1003, Latvija